Showing 49–72 of 194 results

Garbh Chetna Yantra (2X2) (Copper)

2,640.00

Garbh Raksha Yantra (2X2) (Copper)

2,510.00

Garuda Yantra (4×4) (Gold Plated)

750.00

Gayatri Viso Yantra (2X2) (Gold Plated)

550.00

Gayatri Yantra (2X2) (Copper)

1,290.00

Gayatri Yantra (4×4) (Gold Plated)

690.00

Gayatri Yantra (Gold Plated) (2X2)

550.00

Ghantakarna Mahavir Yantra (2×2) (Gold Plated)

550.00

Ghantakarna Mahavir Yantra (4×4) (Gold Plated)

690.00

Gopniya Sammohan Vashikaran Yantra (2X2) (Copper)

2,690.00

Grihasth Sukh Yantra (2X2) (Copper)

3,100.00

Hanuman Yantra (2×2) (Copper)

1,150.00

Hanumatpujan Yantra (2×2) (Gold Plated)

550.00

Hanumatpujan Yantra (4×4) (Gold Plated)

690.00

Heerak Khapper Yantra (2X2) (Copper)

3,510.00

Heltva Yantra (2X2) (Copper)

3,640.00

Indra Vaibhavy Yantra (2X2) (Copper)

2,910.00

Indrakshi Yantra (2X2) (Copper)

2,450.00

Jvalamalini Yantra (2X2) (Copper)

2,780.00

Kaal Bhairav Yantra (4×4) (Gold Plated)

690.00

Kaal Gyan Yantra (2X2) (Copper)

4,250.00

Kaal Sarp Yantra (2×2) (Copper)

490.00

Kaalkarni Yantra (2X2) (Copper)

4,600.00

Kaalsarp Yantra (2×2) (Gold Plated)

550.00