Home » New Posts » Yantra/यन्त्र

Showing 1–24 of 626 results

Puja Yantra (411)

Chowki Yantra (27)

Frame Yantra (50)

Hanging Yantra (64)

Pendants Yantra (74)

Nabhi Darshana Apsara Yantra (2X2)

1,470.00

Nazar Dosh Battu Kavach (17mm)

990.00

Bagalamukhi Kavach (1×1 inch)

690.00

Ashtadhatu Durga Bisa Pendant (0.5×0.5)

350.00

Rambha Apsara Yantra (2X2)

1,950.00

Kala Hanuman Bahuk Kavach (1×1 inch)

1,100.00

Vashikaran Kavach (1×1 inch)

1,945.00

Mahamrityunjay Kavach (1×1 inch)

1,945.00

Apsara Yantra (2X2)

1,450.00

Ashtadhatu Mahamrityunjay Yantra Pendant (0.5×0.5)

350.00

Ashtadhatu Hanuman Yantra Pendant (0.5×0.5)

350.00

Ashtadhatu Saraswati Yantra Pendant (0.5×0.5)

350.00

Urvashi Apsara Yantra (2X2)

1,150.00

Kali Yantra Kavach (1×1 inch)

1,945.00

Hanuman Kavach (1×1 inch)

690.00

Shree Yantra (2×2)

550.00

Baglamukhi Brahmastra Kavach

21,000.00

Karn Matangi Yantra (2X2)

2,910.00

Baglamukhi Yantra (Tikshn) (2X2)

5,100.00

Panchanguli Yantra (2×2)

1,150.00

Akasmik Dhan Laxmi Yantra (1X1)

1,890.00

Bhairav Yantra Kavach

1,945.00

Mangal Kavach (1×1 inch)

1,945.00

Baglamukhi Kavach (1×1 inch)

1,945.00