Showing 25–48 of 655 results

Ashtadhatu Shani Yantra (3.5×3.5)

1,150.00

Ashtadhatu Shri Sarvmanokamna Yantra (3.5×3.5)

1,150.00

Manokamna Siddhi Yantra (2X2) (Copper)

2,450.00

Surya Yantra (Copper) (2×2)

999.00

Mahalakshmi Shree Yantra (6×4) (Gold Plated)

1,800.00

Ashtadhatu Vastu Devta Yantra (3.5×3.5)

1,150.00

Ashtadhatu Shree Yantra (3.5×3.5)

1,150.00

Ashtadhatu Sarv Manokamna Yantra (4×4)

1,150.00

Ashtadhatu Navagraha Yantra (3.5×3.5)

1,150.00

Ashtadhatu Mahakali Yantra (4×4)

1,150.00

Ashtadhatu Baglamukhi Yantra (3.5×3.5)

1,150.00

Sudarshan Kavach (1×1 inch)

1,945.00

Padmavati Yantra (4×4) (Gold Plated)

690.00

Chausath Yogini Yantra (6×6) (Copper)

1,490.00

Baglamukhi Mahavidhya Yantra (Copper) (4×4)

690.00

Shani Puja Yantra (Silver Plated) (8.5×7)

1,850.00

Shani Puja Yantra (Silver Plated) (6×7)

1,250.00

Shani Yantra (Silver Plated) (3×4)

690.00

Navagraha Yantra (Gold Plated) (4×4)

690.00

Guru Yantra (Copper) (4X4)

450.00

Guru Yantra (Gold Plated) (4×4)

690.00

Lama Tantra Suraksha Kavach

21,000.00

Baglamukhi Brahmastra Kavach

21,000.00

Kamrupen Kamdev Yantra (2X2) (Copper)

2,490.00